Untitled Document
Yazgan Makina ve Gıda Sanayii Untitled Document
 BİZE GÖRE SÜT SANAYİSİ

  Toplumumuzun yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesinde hayvansal üretimin önemi dikkate alındığında başta süt ve sütlü ürünler sanayisi olmak üzere bu alandaki tüm üretim sanayinin çabası ve titizliği önem taşımaktadır.
Maalesef istatistikler gösteriyor ki ülkemizde kişi başına düşen süt tüketimi % 25 kg/yıl civarındadır. Bu oran Avrupa’nın çoğu ülkelerinde % 400 kg/yıl ‘dır. Bu neden çoğu araştırmacılara göre şöyle sıralanıyor :
a- Ekonomik yetersizlik, dengesizlik, bilgisizlik
b- denetimsizlik ve sokak sütçülüğü,
c- Hammadde yetersizliği ve kalitesizliği,
d- tüketim miktarının azlığı ve bilinçsiz tüketici
Gıda sanayisi ülke insanının yeterli beslenmesine sağladığı katkı, yarattığı istihdam olanakları, hayvancılık ve yan ürünlerini değerlendirerek ekonomiye sağladığı ek kaynak ile Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Süt’ ün kısa sürede bozulma özelliğine sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden Sütün kısa sürede kalite ve besi özelliği kaybolmadan işlemeye akışının sağlanması gerekir. Buda sadece modern süt teknoloji makineleri ile gerçekleşir.
Sayın Müşterilerimiz, Süt sanayisinin gelişmesi, halkımıza öneminin aktarılması ve sevdirilmesi, kaliteli ürünlerin sağlanmasında bizlere yani makine üreticilerine düşen görevin bilinci içerisindeyiz.
Bu sektördeki 18. yılımızı siz sayın müşterilerimizin bizlere olan katkı ve güveni ile başarmanın sevinci içerisindeyiz.
Bizimle birlikte çalışmanızdan ve dolayısı ile bizlere olan güveninizle birlikte bizlere sağladığınız çalışma arzusunun sınırsız olmasındaki katkılarınızdan dolayı teşekkür eder başarılarınızda devamlılıklar dilerim.

Vural YAZGAN  Yük. Mak. Müh
vuralyazgan@yazgan.com.tr

Untitled Document